Event Time
[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Sự Kiện Boss Hoàng Kim All Server 10:00
Blood Castle All Server 10:00
Devil Square All Server 10:30
Sự Kiện Quỷ Xương All Server 10:40
Sự Kiện Rồng Đỏ All Server 10:50
Sự kiện Santa All Server 11:00
Chaos Castle All Server 11:30
Sự Kiện Mùa Hè All Server 11:40
Sự Kiện Binh Đoàn Phù Thủy All Server 12:50
Sự kiện Medusa All Server 15:00
Sự Kiện Thỏ Ngọc All Server 15:15
Sự kiện Năm Mới All Server 19:22

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT TEST: 22/07/2022 - OPEN: 23/07/2022!